Clujenii de la Izoref  au 40 ani experienţa în domeniul construcţiilor şi căptuşelilor refractare, iar produsele lor ajung la clienţi din toată Europa. (Holcim, Lafarge, Saint Gobain, Tenaris etc) Majoritatea companiilor care prelucrează materii brute: siliciu, cocs,  fonta, oţel, aluminiu apelează la produsele şi consultanţă Izoref.  La nivelul anului 2020, compania a raportat cca 70 de angajaţi şi o cifră de faceri de peste 4.3 milioane euro.

Dezvoltarea constantă a activităţii a cerută însă şi digitalizarea proceselor de business şi modernizarea sistemului informatic de gestiune. Compania Izoref lucra empiric în aplicații de calcul tabelar şi cu programe simple de gestiune a resurselor, ceea ce nu permitea corelarea datelor între departamentele de vanzari-productie-financiar şi lipsea managementul de o vizibilitate completă asupra activităţii. La nivel operaţional, apăreau diferenţe între valorile scriptice şi cele faptice, iar angajaţii pierdeau foarte mult timp pentru identificarea şi corectarea erorile. Pentru business, această situaţia genera întârzieri în finalizarea proiectelor şi facturarea serviciilor prestate, precum şi inevitabile probleme de imagine.

Izoref trece la un ERP modern

În 2019, managementul Izoref a decis că este momentul unei schimbări, iar soluţia a constat în implementarea unui sistem integrat de gestiune şi digitalizarea proceselro de business. După analiza principalilor furnizori de sistem ERP şi solicitarea de referinţe printre partenerii de afaceri, Izoref a ales SAP Business One şi System Innovation România.

Criterii de alegere

  • Acoperire funcţională completă SAP Business One avea capacitatea să unifice operaţional întreaga companie (comercial, producţie, aprovizionare, financiar)
  • Managementul Izoref a primit mai mutle recomandări pozitive pentru soluţia SAP din partea mai multor parteneri de afaceri
  • Consultanţii System Innovation România au aratat o bună înţelegere a mediul de producţie industrială şi a specificiului activităţii Izoref
  • Soluţia conturată proiecta o rentabilizare rapide (ROI) a investiției

Izoref a implementat SAP Business One în anul 2020. Proiectul a început cu o etapă extinsă de analiza, în care au fost implicate persoane din principalele departamente dar şi consultanţi externi. Au fost identificate procesele cheie şi problemele de funcţionalitate şi au fost propuse măsuri de digitalizare şi eficientizare, precum şi fluxuri de lucru corelate între toate departamentele companiei. În următoarele etape aceste procese şi fluxuri au fost mapate în SAP Business One, au fost pregătite şi importate seturile de date, iar utilizatorii au fost familiarizaţi cu aplicaţia. La final, sistemul a generat o disciplină de lucru şi o abordare documentată a proceselor de business cu un impact direct asupra fluidizării şi creşterii transparenţei activităţii.

Efectele utilizării SAP Business One

Implementarea SAP Business One şi digitalizarea proceselor de busienss au avut un efect imediat asurpa activităţii Izoref. Compania a integrat toate operaţiunile într-un singur sistem informatic şi o bază de date unica. SAP Business One oferă o situaţia clară şi în timp real asupra reperelor importante: stocuri, comenzi de lansare în producţie, necesar de aprovizionare, termene de livrare, comenzi de la clienţi, termen de plată etc. Sistemul crează un stoc optim de materii prime şi generează automat necesarul de aprovizionare: ce produse şi când trebuie comandate pentru a ajunge la timp. Întreg procesul de aprobare a comenzilor este centralizat şi transparent.

Mai mult, pot fi corelate mai multe comenzi şi asociate unui singur transport, pentru reducerea cheltuielilor. Pentru simplificare operaţională, angajaţii folosesc condurile de bare pentru recepţia, depozitarea şi livrarea produselor. Etapele de producţie şi termenele de livrare sunt uşor de calculat, iar astfel Izoref poate face promisiuni ferme către beneficiari finali. SAP Business One este un instrument eficient şi pentru management, care acum urmăreşte profitabilitatea la nivel de proiect, client, resurse alocate etc, granularitate imposibil de atins anterior.

Eliminarea erorilor care apăreau anterior la înregistrarea manuală a detelor în diverse fişiere şi sisteme, a dus la o facturare transparenta şi corectă a tranzacţiilor comerciale şi implicit la reducerea termenului mediu de încasare a debitelor. De asemenea, urmărirea fluxului de numerar este mult mai facilă, iar consolidarea datelor a adus o predictibilitatea financiară aşteptată. La fel de important sunt şi rapoartele manageriale din SAP Business One care susţin deciziile de business cu date în timp real.

 Beneficii

  • Vizibilitate şi control asupra întregii activităţi
  • Procese de business fluente şi documentate, fluxurilor de lucru corelate între toate departamentele
  • Urmărirea atentă a profitabilităţii pe fiecare proiect prin defalcarea transparentă a costurilor
  • Eliminarea erorilor apărute la înregistrarea manuală a datelor în diverse sisteme de gestiune şi fisiere
  • Predictibilitate financiară prin consolidarea într-o singură sursă a datelor de vânzări, productie, livrare şi facturare
  • Acces rapid la rapoarte manageriale pentru susţinerea deciziilor de business

“Cu SAP Business One planificăm atent producţia şi facem previziuni. Ştim permanent situaţia reală şi luăm, în timp util, cele mai bune decizii de business.”

Cosmin TODORAN, Operations Manager, Izoref

Pentru mai multe studii de caz şi implementări SAP Business One derulate de System Innovation Romania accesaţi pagina dedicată.

Distribuie articol