Monitorul Oficial abundă în schimbări ale legislaţiei fiscale, sunt peste 100 de modificări în lista de noutăţi fiscale 2023, conform site-urilor de profil. Am făcut o sinteză cu cele mai relevante, ca să câştigaţi ceva timp pentru alte activităţi.

 

  • Impozit pe profit

Se extinde facilitatea privind scutirea de impozit a profitului investit şi pentru investiţiile în active utilizate în activitatea de producţie şi procesare precum şi în activele reprezentând retehnologizare. Nu vor mai fi scutite de impozit dividendele distribuite/plătite fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative.

  • Intrastat

Noile praguri valorice Intrastat pe anul 2023 sunt 1.000.000 lei pentru expedieri de bunuri şi 1.000.000 lei pentru introduceri de bunuri. Atenţie că au fost actualizate și Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat. Mai multe informații pe site-ul oficial www.intrastat.ro

  • SAF-T

Alte cca 15.000 de companii sunt obligate din luna ianuarie să depună declarația D406 în format SAF-T, lista contribuabililor mijlocii fiind actualizată de ANAF în decembrie 2022.

  • RO e-Tansport

Sistemul RO e-Transport devine funcțional din ianuarie (termenul iniţial era iulie 2022, dar a fost amânat) iar autoritățile pot aplica amenzi pentru nerespectarea prevederilor asociate.

  • Regimul de TVA

Din 2023 nu se mai aplică cota redusă de 9% la băuturile alcoolice şi băuturilor nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 şi 2202 99. Pentru acestea se va aplica cota de 19%. Se va aplica o cotă de 9% TVA, în loc de 5%, pentru cazarea în sectorul hotelier, servicii restaurant, catering. Tot cu 9% se vor taxa îngrăşămintele chimice şi pesticidele chimice de tipul celor utilizate în mod normal în agricultură.

O schimbare ”interesantă” pe lista de noutăți fiscale 2023 este și adăugarea bacșișului pe bonul fiscal de către operatorii din domeniul restaurante şi baruri, care însă nu vă include TVA.

  • Salarizare

Salariul minim brut pe economie devine 3.000 lei, iar începând cu 1 ianuarie 2023 şi până la 31 decembrie 2023, la angajaţii cu salarii de 3.000 lei, 200 lei sunt neimpozabili în anumite condiţii. La calculul impozitului pe veniturile din salarii se aplică un nou mod de stabilire a deducerilor. Va exista deducere personală de bază şi deducere personală suplimentară. Ștatele de salarii se vor arhiva pe timp de 5 ani (reducere de la 50 de ani).

  • Microintreprinderi

Principala modificare este că regimul de microîntreprinderi devine opţional, iar singura cotă de impozitare pe microîntreprindere este de 1% (se elimină 3%), plafonul maxim al veniturilor fiind de 500k euro. Consultanța și managementul sunt excluse de la regimul ”micro”, iar un întreprinzător nu poate activa în mai mutl de trei micro întreprinderi dacă are peste 25% participare.

  • Codul de procedură fiscală

Se introduce dosarul administrativ al acţiunii de control fiscal care va include totalitatea documentelor şi informaţiilor care stau la baza  inspecției fiscale. Companiile pot solicita acest dosar.

 

De asemenea, din 2023 documentele solicitate la inspecțiile fiscale pot fi transmise de contribuabili/plătitori, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Complementar, a fost introdusă notificarea de conformare emisă de organul fiscal central în cazul inspecţiei fiscale. Prin această notificare se comunică contribuabilului că în termen de 30 de zile de la data comunicării notificării are posibilitatea să depună sau să corecteze declaraţiile fiscale.

 

Avizul de inspecţie fiscală va trebui să cuprindă informarea privind posibilitatea depunerii sau corectării declaraţiei de impunere aferentă perioadelor şi creanţelor fiscale ce vor face obiectul inspecţiei fiscale, până la data începerii inspecţiei fiscale.

  • Case de marcat și POS-uri

Persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi cu ridicată precum şi cele care desfăşoară activităţi de prestări de servicii, care începând cu anul 2023 realizează în cursul unui an încasări în numerar cu o valoare mai mare de 50.000 lei, au obligaţia să accepte ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS şi/sau al altor soluţii moderne de acceptare, inclusiv aplicaţii ce facilitează acceptarea plăţilor electronice.

 

 

 

Sperăm că aceste noutăți fiscale 2023 nu vă afectează foarte mult activitatea și vă dorim un an cu mult spor!

Distribuie articol